Uitgangspunten

 • De positieve overtuiging dat geboorte een normaal, natuurlijk en veilig proces is.
 • Vertrouwen in het vermogen en de kracht van het eigen lichaam om ontspannen en probleemloos te bevallen.
 • Erkennen van de noodzaak van een goede voorbereiding op de bevalling. Ongeacht of je thuis of in het ziekenhuis wil bevallen.
 • Objectieve en realistische informatie en respect voor ieders eigen mening, ervaringen en keuzes.
 • Eenvoudige en effectieve ademhalings-, ontspannings- en massagetechnieken die helpen om je tijdens de geboorte over te geven aan en mee te bewegen met wat je lichaam zelf al doet.
 • Het belang van ontspanning tijdens de bevalling, beschikken over mogelijkheden en vaardigheden om die ontspanning te realiseren en hierop te vertrouwen.
 • De relatie tussen angst, spanning en pijn, het belang hiervan tijdens de bevalling en manieren om dit positief te beïnvloeden.
 • Bewuste keuzes maken en zelf de regie in handen houden door op de hoogte te zijn van de verschillende opties en de voor- en nadelen.
 • Eigen wensen communiceren en realiseren binnen en in harmonie met het bestaande zorgsysteem (zowel thuis als in het ziekenhuis).
 • De partner heeft een belangrijke, eigen rol tijdens de geboorte.
 • Het belang van hechting tussen baby, moeder en vader.