Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Natuurlijk Begin.
________________________________________
1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Natuurlijk Begin.
Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw, eventueel met haar partner of de vader of moeder met baby.

2. De cursussen
Voor alle cursussen geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Als de cursus niet door kan gaan door onvoldoende deelnemers, dan zal de cursus uiterlijk twee weken voor aanvang geannuleerd worden. Het maximum aantal deelnemers kan niet overschreden worden. De cursusleidster bepaalt op welke datum en op welke dag de cursus start. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.

3. Inschrijving
Aanmelding vindt plaats via het inschrijfformulier op de website. Cursisten voor de Partnercursus Ontspannen Bevallen en de Partnerworkshop kunnen zich alleen opgeven met een (geboorte)partner, vanwege de aard en de inhoud van de cursus. Dit kan de eigen partner zijn, of iemand anders die de zwangere tijdens de bevalling bijstaat. Inschrijving geeft geen garantie op deelname aan een cursus.

4. Aansprakelijkheid
Natuurlijk Begin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of na de les en is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure dan ook. Ook is zij niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen als gevolg van of opgelopen tijdens de cursus. Het masseren van de baby´s gebeurt voor risico van de masserende ouder(s).

5. Medische conditie van de cursist
De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. De eigenaar / cursusleidster is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist en/of diens baby. Het deelnemen aan de cursus is op eigen risico. De eigen verloskundige of gynaecoloog blijft altijd verantwoordelijk voor de medische opvolging, controle en advisering van de zwangere.

6. Betaling
De prijs voor de Partnercursus Ontspannen Bevallen bedraagt 159 euro per stel, voor de Cursus Ontspannen Bevallen 69 euro per persoon, voor de Partnerworkshop 39 euro per stel en voor de Privéles Bevallen 89 euro, extra privélessen kosten 45 euro per uur. De kosten voor Babymassage aan Huis bedragen 99 euro voor 3 maal 1 tot 1,5 uur. Reiskosten bedragen buiten Delft 20 cent per kilometer. De volledige cursusprijs dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal éénmalig een herinnering gezonden worden. Indien de betaling één week voor aanvang van de cursus niet voldaan is, vervalt het recht op deelname.

7. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij de cursusleidster hiervan direct op hoogte brengen. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Vanaf twee weken tot één dag voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.

8. Annulering door Natuurlijk Begin
Natuurlijk Begin behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd.

9. Vertrouwelijkheid
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.